video media digital

Știri neutre – Neutral news

Ce este semnătura electronică (digitală)?

Digitalizarea continuă să simplifice birocrația atât la nivelul instituțiilor publice, cât și în mediul de afaceri privat, semnătura electronică fiind unul dintre lucrurile esențiale pe care trebuie să le dețină un antreprenor. 

Ce este semnătura electronică?

Semnătura electronică sau digitală este definită de Legea nr.455 din 18 iulie 2001 (publicată în M.Of. nr. 429/31 iul. 2001) privind semnătura electronică, drept „date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare”.

Definiția este aproape similară cu cea oferită de de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului european și al Consiliului din 23 iulie 2014, privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice: „date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna”. Totuși, în caz de conflict de interpretare a legii trebuie știut că definiția din Regulamentul UE, precum și orice alte dispoziții din acesta primează în fața legii naționale.

Tipuri de semnătură electronică

Din punct de vedere legal putem vorbi despre:

 • semnătură electronică extinsă;
 • semnătură electronică avansată;
 • semnătură electronică calificată.

Semnătura electronică extinsă

Astfel, Legea nr. 455/2001 ne oferă definiția semnăturii electronice extinse pe care o caracterizează ca fiind „acea semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este legată în mod unic de semnatar;
 • asigură identificarea semnatarului;
 • este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
 • este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

Pe de altă parte, Regulamentul (UE) nr. 910/2014 vorbește de semnătură electronică avansată și semnătură electronică calificată.

Semnătura electronică avansată

Semnătură electronică avansată, potrivit actului normativ european menționat, este o semnătură electronică ce îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26 din respectivul regulament, respectiv:

 • face trimitere exclusiv la semnatar;
 • permite identificarea semnatarului;
 • este creată utilizând date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de încredere, exclusiv sub controlul său;
 • este legată de datele utilizate la semnare, astfel încât orice modificare ulterioară a datelor poate fi detectată.

Documentele semnate cu semnătură electronică avansată au valoare juridică de înscrisuri sub semnătură privată. Totuși, dacă o instituție publică decide să utilizeze în relația cu cetățenii semnătura avansată emisă de Ministerul Afacerilor Interne atunci, în temeiul art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, este obligată să recunoască orice semnătură avansată emisă de orice prestator de servicii de încredere din Europa.

Semnătura electronică calificată

Semnătură electronică calificată, la rândul său, reprezintă o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice.

Semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene (UE) este recunoscută drept semnătură electronică calificată în toate celelalte state membre. Documentele semnate cu o semnătură electronică calificată au aceeași valoare ca documentele semnate olograf și sunt considerate act autentic (certificate de o autoritate).

Ți-a plăcut articolul ? Ajută-mă să fac articole și mai bune

About Author

Enable Notifications OK No thanks